Hân Hạnh Chào Ðón Bạn!

Hân hạnh chào đón bạn tới Farmers Insurance. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm xe và nhà lớn nhất Hoa Kỳ. Farmers cũng nằm trong số các nhà cung cấp bảo hiểm kinh doanh và bảo hiểm nhân thọ tốt nhất. Sẽ không thể nào có được mức thành công như ngày hôm nay nếu không có sự tận tâm của hàng ngàn đại diện và nhân viên bảo hiểm đang cung cấp dịch vụ thượng hạng cho quý khách tiêu dùng mỗi ngày.

Các Chương Trình Giảm Giá

Tiết kiệm tiền cho quý vị trong vấn đề bảo hiểm là điều quan trọng đối với quý vị và Farmers. Các đại diện của Farmers thân thiện của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để xác định tất cả các chương trình giảm giá khác nhau mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để hưởng. Thật sự, Farmers là một trong những công ty dẫn đầu ngành trong việc cung cấp cho khách tiêu dùng nhiều chương trình giảm giá để giúp quý vị tiết kiệm khoản ngân quỹ bảo hiểm của mình.

Xem thêm

Bảo Hiểm Doanh Nghiệp

Farmers chúng tôi hiểu doanh nghiệp của quý vị rất quan trọng đối với quý vị và gia đình quý vị. Nhưng kinh doanh ở Hoa Kỳ khác với kinh doanh ở trong nước quý vị. Hỏa hoạn, trộm cướp, tai nạn nhân viên, kiện tụng, và những sự kiện không may khác có thể làm hao tổn cả doanh nghiệp của quý vị. Nhưng với Bảo Hiểm Farmers, quý vị có thể bảo vệ những gì thuộc về mình.

Xem thêm

image